Tarieven

We starten met een intake gesprek. Meestal duurt een intakegesprek anderhalf uur. 
Kosten €35,- per intake.

Als je besluit coaching en/of therapie te willen bij mij, dan maken we vooraf een inschatting van het aantal benodigde sessies. Ongeveer halverwege dit aantal sessies doen we een evaluatie. Ben jij op de goede weg? Tegen het einde van het aantal vooraf afgesproken sessies bespreken we of het zo genoeg is, of dat er wellicht meer sessies nodig zijn. 

  • Kosten €60,- per sessie van een uur.
  • Studenten betalen €50,- per uur op vertoon van de studentenkaart.

Coaching wordt niet vergoed vanuit de ziektekostenverzekering.
Therapie wordt onder voorwaarden vergoed vanuit de ziektekostenverzekering. Lees hiervoor de voorwaarden van jouw eigen verzekering.

Een afspraak kan worden gewijzigd tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak. Daarna is €20,- verschuldigd voor het verplaatsen van de afspraak. Wanneer je zonder afmelding wegblijft van een afspraak ben je het hele bedrag van de sessie verschuldigd.